Jomo Food Service - T: (0493) 31 21 51 - E: info@jomofood.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring / Privacy Statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jomo Food Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jomo Food Service en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestelling op de website van Jomo Food Service verstrekt. Jomo Food Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom Jomo Food Service gegevens nodig heeft
Jomo Food Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Jomo Food Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten.

Hoe lang Jomo Food Service gegevens bewaart
Jomo Food Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Jomo Food Service verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Jomo Food Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jomo Food Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jomofood.nl. Jomo Food Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Jomo Food Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jomo Food Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Jomo Food Service via info@jomofood.nl.
www.jomofood.nl is de website van Jomo Food Service. Jomo Food Service is als volgt te bereiken:

Naam:
Adres:
KvK Eindhoven:
Telefoon:
Email:
Jomo Food Service
Hemelrijkseweg 7 – 5752 RD  Deurne
170 56688
(0493) 312151
info@jomofood.nl